Medvěd hnědý (Ursus arctos) je medvědovitá šelma a jediný zástupce své čeledi, který se vyskytoval a vzácně i vyskytuje na území České republiky. Z celosvětového hlediska má druh holarktický areál rozšíření. Jde o největší evropskou šelmu a spolu s medvědem ledním o vůbec největší recentní druh suchozemského predátora. Molekulární studie navíc ukazují, že medvěd hnědý je parafyletický druh, jelikož jednou z jeho vnitřních linií je medvěd lední (Ursus maritimus), který je tradičně vyčleňován do samostatného druhu, avšak na základě těchto poznatků je na místě považovat jej pouze za poddruh medvěda hnědého se jménem Ursus arctos maritimus.
náhled obrázku detail obrázku